Obec Novosedly nad Nežárkou
Novosedly
nad Nežárkou

Historie

Novosedly nad Nežárkou

Vítáme Vás na stránkách jihočeské vesnice roku 1998

Historie


Obec Novosedly nad Nežárkou (lidově Novosedla) je poprvé zaznamenána v roce 1359, kdy patřila k panství Strážskému. Tehdy již podle záznamů v knihách prvního arcibiskupa pražského Arnošta z Pardubic měla vlastního faráře Mikuláše, který zde právě v roce 1359 zemřel. Jméno obce pravděpodobně vyjadřuje skutečnost vesnice nově osídlené, druhá část názvu "sedly" bezpochyby souvisí se slovy sedět, sedlat, sedlo či sídlo.

Mladší Kolence (lidový název Kolenec) jsou poprvé zapsány v roce 1378. Jméno vzniklo ze stejného pomístního zázvu "kolenec" (rod střední), zdrobněliny podstatného jména koleno. Označovalo pravděpodobně malý záhyb polní cesty, ale podle jihého vysvětlení má svůj původ v hojně zde pěstované pícnině kolenci, všeobecně tu nazývané "špergl". Vesnice vznikla kolem svobodného dvora a tvrze, do níž se obyvatelsvo v případě nouze sbíhalo. Podobné tvrze byly v každé dědině, kolenecká však byla zvláště významná, protože byla tvrzí pomezní. Posádka tvrze byla posilou hraničních stráží a v době klidu upravovala okolí lesů, stavěla mosty a stezky a prováděla opevňovací práce na tvrzi, nebo také zakládala po okolí nové dědiny. Kromě zemského panovníka neměli kolenečtí původně jiné vrchnosti, byli tedy svobodní. Jejich povinnost spočívala v hájení zemských hranic a v úpravě stezek.Zřetelně mladší než Novosedly a Kolence je Mláka, poprvé písemně doložená až v roce 1518. Jméno vzniklo z nářečného jména mlaka, značícího bahno, kaluž, takže vystuhuje ráz celého bažinatého kraje. Josef Jungmann uvádí doklad užívání tohoto jména ve staré češtině: "Kdo za tím světlem (bludičkou) jde, přirozeně, až do bahna neb mláky přijíti musí ...." Obec odedávna patřila spolu s Klecí, Kolenci a Novosedly k příslušenství tvrze flughausské, kterou někdy na počátku XV. století postavil na okraji dnešního stejnojmenného rybníka vladyka Oldřich z Ústí, zároveň pán na hradišti táborském.

Původní tvar Kolenců a vlastně i Novosedel se selskými statky a jen několika málo chalupami odpovídá zcela slovanskému typu našich vsí: kruhovitá náves se selskými statky okolo a nezbytným rybníčkem uprostřed. Pozdější domy rozestavěny podle cest, vedoucích ze vsi do polí. O Novosedlech se občas tvrdívá, že snad před časy byly městem, které mělo trhy zvláště na vepřový dobytek a dokládá se to tím, že před domem čp. 23 se donedávna říkalo "na prasečím trhu". Také se traduje, že v obci byl pivovar, protože v domě čp. 23 je sklep, veliký jako nikde jinde. Historicky je ovšem doložena jenom ves Novosedly s panským dvorem.

Poměrně velký prostor zaujímá Mláka, rozdělená po staletí na dvě nestejné části. Větší Mláka je seskupena přibližně ve středu katastru obce kolem návesního rybníčka, Malá Mláka ve východní části katastru kolem kostela.

Tichá a zadumaná krajina, věnčená hlubokými hvozdy, často převalovaná lavinou mlhy, samou svou podstatou podněcovala k šíření pověstí a bájí, které v ní kořenily. Les jižně Kolence má jméno Čertova Šlápota. Pochází od velikého balvanu, který leží při cestě, vedoucí z obce na hájovnu Smitka u Rožmberského rybníka. Do žuly je vyryta silueta čerta, nesoucího nad hlavou balvan a letopočet 1247 a 1896. Pod obrazem čerta jsou zřetelná dvě čertovská kopýtka. S místem je spjata široko po kraji známá pověst: Jednou se vsadil čert s knězem, že donese z Říma do Novosedel právě ten žulový balvan, než kněz v kostele odslouží mši. Běžel s balvanem už koleneckým lesem, když kněž u oltáře zvoláním "Ite, misa est" bohoslužbu ukončil. Čert, který sázku prohrál, mrštil kamenem o zem a dupl naň - odtud ta dvě kopýtka. Kdy byl na balvanu čert zpodoben a co vlastně znamená letopočet 1247, už se asi nikdy nedovíme. Letopočet 1896 je rokem normování rybníků. v této době byl kámen také očistěn od mechů a lišejníků.

Historie obce do roku 1990 v datech
1589 Novosedly nad Nežárkou, Kolence a Mláka se staly trvalou součástí Třeboňského panství
1619 Vypálení všech tří vesnic
1744 Tažení nepřátelských pruských vojsk, bída, hlad
1829 Vedení obecních pokladních knih
1892 Postaven hostinec čp. 92 v Novosedlech  nad Nežárkou
          Založení dobrovolných hasičů v Mláce
1895 Založení dobrovolných hasičů v Novosedlech nad Nežárkou
1897 Založení dobrovolných hasičů v Kolencích
1902 Oprava interieru kostela sv. Václava
1905 Farář Josef Duda napsal a vydal Paměti osady Novosedelské
1909 18. července se v obci konal župní hasičský sjezd
1912 Nákladem 82 000 Kč postavena nová školní budova
1914 Vystavění hasičské zbrojnice se schůzovní místností 1. světová válka
1917 Obilní rekvizice
1918 28. října prohlášen svobodný stát Československý 31. října slavnostní průvod do chrámu    
          Páně a po mši svaté zpěv hymny "Kde domov můj"
1919 Vysazeny na novosedelské návsi dvě lípy na památku svobody
1920 1. května vysazeny na mlácké návsi dvě lípy na památku svobody
1921 Josef Pavlát zřídil v čp. 111 pekařství
1922 Václav Čáp zřídil v čp. 98 řeznictví
1925 František Havel z čp. 133 začal provozovat živnost kovářskou 18. července lidé z širokého
          okolí vítali prezidenta T.G. Masaryka, který projížděl Mlákou
1926 Zavádění elektrického proudu
1930 Sčítání lidu, v Novosedlech žije celkem 839 obyvatel,
                             v Kolencích 388 obyvatel 
                             v Mláce 238 obyvatel
1931 Pořízení školního radiopřijímače Telefunken
1932 Zakoupení dvoukolového motorové hasičské stříkačky
1933 Úprava návesních rybníků v Kolencích
1936 Úprava rybníka Kovářský
          Oprava fary a kostela
1937 Čestné občanství obci Mláka uděleno poslanci Národního shromáždění a pozdějšímu
          ministrovi zemědělství Adolfovi Hrubému
1939 2. světová válka
1945 Předsedou MNV zvoleni v Novosedlech n.N. Jan Štěpka, v Kolencích Vojtěch Novák a v
          Mláce Jan Vančura
1946 Elektrické osvětlení v kostele
1947 Zřízení biografu v hostinci paní Šímové
          Svěcení zvonku na kapli sv. Jana Nepomuckého
          Pořízení místního rozhlasu v Novosedlech n.Než.
1948 Pořízení místního rozhlasu v Kolencích
1949 V obci se dosud soukromě hospodaří
          Založení JZD Kolence
1950 Ústup soukromého podnikání
1951 Hostinec u Šímů zařazen do Komunálního podniku Třeboň
          Založení JZD Mláka
          Vysílání veřejného rozhlasu v Mláce
1953 Měnová reforma
          V obci již není jediný soukromý obchod
1955 Elektrifikace Jednot
          Založení JZD Novosedly nad Nežárkou
1958 Úprava novosedelské návsi a zahájení výstavby kulturního domu
1960 Obec připadla pod okres Jindřichův Hradec
1961 Sloučení tří jednotných zemědělských družstev do společného JZD "Nežárka" se sídlem v
          Novosedlech n.N.
1962 Veřejné schůze v Novosedlech nad Nežárkou, Kolencích a Mláce schválily sloučení obcí do
          střediskové obce Novosedly nad Nežárkou
1966 Sčítání obyvatel Novosedly n.Než. 552 obyvatel, Kolence 261 obyvatel a Mláka 143
          obyvatel
1969 Povodí Nežárky a Nové řeky prohlášeno rekreační oblastí
          Založení TJ SK Novosedly nad Nežárkou
1974 Slavnostní uvedení kulturního zařízení v Kolencích do provozu
1977 Výstavba střelnice v Kolencích
1980 Zahájení výstavby vodovodu a kanalizace
1982 Výstavba kanalizace v Novosedlech n.Než.
          Výstavba vodovodu v Novosedlech n.Než., na Jednotách a v Mláce
1983 Uvedení ČOV do provozu
          Výstavba vodojemu
1984 Propojení vodovodu do  Kolenců a Mláky
          Zahájení víceúčelové budovy MNV
1985 Otevření víceúčelové budovy MNV
          Zahájení výstavby prodejny a hostince v Mláce
          Kolenecká škola byla JZD adaptována na byty
1986 Zahájení výstavby prodejny v Novosedlech n.Než.
          Zahájení výstavby přeložky silnice I. třídy v Mláce
1987 Dokončení prodejny a pohostinství v Mláce
           V soutěži národních výborů obdržel MNV Novosedly n.Než. čestné uznání I. stupně
           Přestavba prodejny v Kolencích
1988 Otevření prodejny v Novosedlech n.Než. a v Kolencích
          Uvedení veřejného tábořiště v Mláce do provozu
          Zahájení výstavby ČOV Mláka
          Krajské ocenění Místní lidové knihovny v Novosedlech n.N.
1989 Dokončení ČOV v Mláce
          Zahájení rekonstrukce kulturního domu v Novosedlech n.N.
          Občanské forum
 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Počasí

dnes, pátek 24. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 11 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 21/11 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/11 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 24/12 °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download