Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Počasí

dnes, neděle 18. 11. 2018
jasno 3 °C -6 °C
pondělí 19. 11. zatazenosesnezenim 1/-3 °C
úterý 20. 11. zatazenosesnezenim 0/-3 °C
středa 21. 11. zatazenosesnezenim 1/-4 °C

Obsah

Životní situace

« Zpět na Strom životních situací

Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

3. Pojmenování (název) životní situace

Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

4. Základní informace k životní situaci

Lidé, kteří pobírají nemocenské, musí umožnit kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce (dále též "kontrola").
Kontroly se provádějí pravidelně během celého týdne, příp. i o víkendu.
Kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce provádí okresní správa sociálního zabezpečení pověřenými zaměstnanci. V období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti kontroluje dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce kromě okresní správy sociálního zabezpečení i zaměstnavatel.
Kontrolují se buď namátkou vybraní lidé, nebo ti, k jejichž kontrole dá podnět ošetřující lékař nebo zaměstnavatel, který má podezření, že jeho zaměstnanec nedodržuje režim dočasně práce neschopného pojištěnce.
Pokud dočasně práce neschopný pojištěnec poruší ošetřujícím lékařem stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, může mu příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (dále též "OSSZ"), Pražská správa sociálního zabezpečení (dále též "PSSZ") nebo Městská správa sociálního zabezpečení Brno (dále též "MSSZ") nemocenské dočasně snížit, zcela odejmout nebo může být pojištěnci uložena pokuta až do výše 20 000 Kč.
Za nesplnění povinností součinnosti při kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce (označení místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti potřebnými údaji, tzn. označení zvonku, schránky či bytu) může příslušná OSSZ/ PSSZ/ MSSZ nemocenské dočasně snížit nebo zcela odejmout.
Za nesdělení místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícímu lékaři nebo uvedení neexistující adresy tohoto místa může orgán nemocenského pojištění uložit pojištěnci pokutu až do výše 20 000 Kč.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnět ke kontrole práce neschopného občana může dát:

  • ošetřující lékař,
  • zaměstnavatel.
Při projednávání podezření na porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce může jednat dočasně práce neschopný pojištěnec nebo jeho opatrovník či právní zástupce na základě plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Je nutné dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, zdržovat se v místě pobytu uvedeném na tiskopisu "Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti" (dále též "RDPN") a dodržovat ošetřujícím lékařem pevně stanovený rozsah a dobu vycházek během dočasné pracovní neschopnosti.
Rozsah vycházek může činit nejvýše 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Výjimku tvoří případy, kdy je ošetřujícím lékařem z důvodu závažného zdravotního stavu nebo probíhající léčby povoleno, aby si pojištěnec rozsah a dobu vycházek určoval individuálně.
Při kontrole jsou pojištěnci povinni předložit II. díl RDPN, do kterého jim pověřený zaměstnanec OSSZ/ PSSZ/ MSSZ zaznamená datum, čas kontroly a svůj podpis.
V případě, že kontrolor nezastihne pojištěnce v místě pobytu uvedeném na RDPN, nechá na místě oznámení o provedené kontrole. To mimo jiné obsahuje poučení o povinnosti dostavit se k ošetřujícímu lékaři v nejbližší ordinační den za účelem zjištění, zda dočasná pracovní neschopnost i nadále trvá.
Následně je třeba dostavit se s oznámením k podání vysvětlení (popř. oznámení s vysvětlením doručit) na příslušnou OSSZ/ PSSZ/ MSSZ. V případě, že byl pojištěnec již uznán práceschopným, sdělí to příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ uvedeným oznámením.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

V době trvání dočasné pracovní neschopnosti je možné změnit místo pobytu pojištěnce na území České republiky s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře, a to pouze na základě žádosti dočasně práce neschopného pojištěnce.
O změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce v rámci pevně stanoveného rozsahu a doby (povolení vycházek nebo změna doby vycházek) rozhoduje ošetřující lékař.
Individuální rozsah vycházek může povolit ošetřující lékař jen po předchozím písemném souhlasu lékařské posudkové služby OSSZ/ PSSZ/ MSSZ. O souhlas lékařské posudkové služby OSSZ/ PSSZ/ MSSZ žádá ošetřující lékař.
Změnu místa pobytu dočasně práce neschopného pojištěnce z důvodu pobytu v cizině může rovněž povolit ošetřující lékař, ale také pouze po předchozím písemném souhlasu lékaře posudkové služby OSSZ/ PSSZ/ MSSZ. O souhlas lékaře posudkové služby OSSZ/ PSSZ/ MSSZ žádá v tomto případě pojištěnec. K písemné žádosti je třeba vždy doložit vyjádření ošetřujícího lékaře s odůvodněním změny pobytu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Kontroly provádí pověření zaměstnanci OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, kteří se prokazují oprávněním ke kontrole průkazem s fotografií.
Případné projednávání při podezření na porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce je řešeno na příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při kontrole je nutné předložit:

  • II. díl tiskopisu "Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti - Průkaz práce neschopného pojištěnce",
  • občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro žádost o individuální rozsah vycházek nebo žádost o změnu místa pobytu pojištěnce z důvodu pobytu v cizině je možno využít tiskopis, který naleznete v elektronické podobě na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ošetřující lékař je povinen nahlásit na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ změnu režimu dočasně práce neschopného pojištěnce nejpozději následující pracovní den.
V případě podání podnětu ke kontrole od zaměstnavatele je OSSZ/ PSSZ/ MSSZ povinna provést kontrolu do 7 dnů od obdržení žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pojištěnec je povinen dostavit se k ošetřujícímu lékaři v nejbližší ordinační den za účelem zjištění, zda dočasná pracovní neschopnost i nadále trvá.
Následně je třeba dostavit se s oznámením k podání vysvětlení (popř. oznámení s vysvětlením doručit) na příslušnou OSSZ/ PSSZ/ MSSZ. V případě, že byl pojištěnec již uznán práceschopným, sdělí to příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ uvedeným oznámením.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Pro tuto životní situaci neexistuje zvláštní elektronická služba.

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2017

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.